Enhver akvarist har på et eller andet tidspunkt haft et algeproblem.
Specielt i et planteakvarium findes et endnu mere kompleks sammensurium af variabler, og endnu nemmere kan noget gå galt. Kraftigt lys, CO2, overgødskning er blot nogle af elementerne, der kan være skyld i at det hele vælter og ender i en sur algesuppe.
Denne artikel er en kombination af information fundet på flere forskellige websider tilføjet lidt personlig erfaring, og skulle gerne være en komplet reference for de fleste typiske alger i et planteakvarium, sammen med årsag og kur.
Dette vil være et dokument der udvikler sig løbende, og finder du information du mener er forkert eller misvisende så tag endelig kontakt.

Herunder kan du klikke på de forskellige algetyper, og du vil hoppe ned til den respektive algetype.


Indhold:
Penselalge - (BBA)
Blågrøn Alger (BGA) - Cyanobakerier
Cladophora
Brunalger - Diatomer
Grønne støv alger - GDA
Grønne pletalger - GSA -
Choleochaete orbicularis
Håralger
Grønt Vand -
Euglaena
Staghorn - Skægalge - Compsopogon coeruleus
Trådalger
Pelsalger - Oedogonium sp.
Slimalge - Spirogyra sp.

Mælkehvidt vand
Penselalge - (BBA) - Rhodophyta
bba2bba3bba4bba

Penselalger er ikke blot en type alge, men kan være flere forskellige typer af rødalge-slægten Rhodophyta.
De fleste af arterne i denne slægt er faktisk marinealger, men der findes nogle få ferskvandsarter som dukker op i vores akvarier.
Denne alge kan være sort, brun, rød eller grønlig i farve, har en længde på omkring 5mm og kan hurtigt dække dine planter, sten, rødder og udstyr, hvis den ikke holdes i skak. Man ser den tit vokse på kanten af blade & på udstrømmeren.
Årsager:

 • Næringsbalancen - Mulig overdrevet ophobning af Nitrogen, Fosfat og Jern. Gå efter niveauer omkring Nitrat (10-20ppm), Fosfat (0.5-2ppm), Kalium (10-20ppm), Calcium (10-30ppm), Magnesium (2-5ppm), Jern (.1ppm).
 • Lav pH - Det er observeret at mange akvarister der holder afrikanske cichlider ikke har problemer med penselalger. Det menes at Penselalger trives bedst i vand med en lavere pH, ligesom planterne. Dog er der også nogle der mener at de Afrikanske cichlider græsser algen.
 • Ustabil eller lav CO2 tilførsel vil også åbne døren for denne alge. Her er det udfra dit eget akvarium du skal overveje dette. Har du et akvarium med meget kraftigt lys, masser af planter, og tilførsel af masser af gødning, vil du nemmere få en ustabil CO2 tilførsel med eksempelvis et gæranlæg, end hvis du har et mindre akvarium med lidt lys, og langsomvækst. I sådan et akvarium kan du nemmere køre med et f.eks. et gæranlæg, da planterne ikke stille så store krav ift. det akvarium med kraftigt lys osv.
 • Lav eller ingen cirkulation, og derved ingen fordeling af CO2, næringsstoffer osv. til planterne. Der bliver heller ikke flyttet vand omkring planterne, og derved tilført ny næringsholdig vand.
Bekæmpelse:

 • Forøg og stabiliser CO2 tilførsel. Dette vil stimulere plantevækst, og hjælper planterne med at udkonkurrere algen.
 • Kemisk krig - Tetra Aquasafe, Flourish Excel, EasyCarbo kan bruges. Brug en kanyle eller lignende til at pletbehandle algen. Algen vil dø ret hurtigt, og blive spist af fisk, snegle og rejer. Alternativt kan du fjerne resterne manuelt.
 • Vedligehold et ordentligt, ugentligt skema med vandskifte og stabil gødningsdosering. 50% vandskifte anbefalet ugentligt.
 • Algespisere - Siamesiske algeædere (Crossocheilus siamensis) spiser denne alge. Derudover er der chance for at visse Garra arter tager den også, Sturisoma aureum, Pseudogastromyzon myersi tager også penselalger.

 • Manuel bekæmpelse - Skrab, skrub, hiv og slid i algen, og du vil kunne fjerne meget af væksten, men sjældent det hele. Du fjerner selvfølgelig også inficerede blade og lignende fra akvariet løbende.

 • Klorin behandling - Dyp det inficerede teknik, sten, rødder og hårdføre planter i klorin opblandet med vand i en 1:20 bladning. Altså 1 del kloring til 20 dele vand, planterne skal bades i en 20 sekunder, det andet materiale kan godt få lidt længere. Herefter skal de selvfølgelig skylles igen og igen og igen for at sikre at al klorin er skyllet af. Bemærk at det ikke er alle planterne der kan tåle dette.
 • Brintoverilte behandling. Smør Brintoverilte på de inficerede dele. Her er det endnu mere risikabelt at bruge på planter, så gør det med forsigtighed.
 • Kobber behandling - Ikke anbefalet, men der findes kommercielle algeprodukter der indeholder kobber, og dette vil dræbe penselalger, men kobber kan også skade dine planter, og vil helt sikkert slå dine rejer og snegle ihjel, og muligvis gøre skade på dine fisk.
Blågrøn Alger (BGA) - Cyanobakerier
bga
bga1bga2

Ofte beskrevet som en alge, men faktisk er dette en slimet bakterie kaldet Cyanabakterie, der nemt og hurtigt kan dække alt i dit akvarium. Den fremstår som enten grøn, sort, blågrøn eller grålilla i akvariet. Cyanobakterien er måske bedst kendt for dens lugt. Den har en jordslået ubehagelig og tiltider meget kraftig lugt, når man fjerner den fra akvariet. Faktisk er det denne bakterie der gør at jord lugter som det gør.
Cyanobakterien har den evne at den kan fiksere nitrogen både fra luften og fra vandet, og hvis den får lov vil den udtømme enhver kilde til nitrogen i akvariet.Årsager:

 • Lav nitrat - Cyanobakterien bruger nitrat, men lavt nitrat indhold er også en delt årsag. Planterne har brug for Nitrat og er dette væk, ja så kan planterne ikke vokse og dermed kan de ikke konkurrere med algen.

 • Højt indhold af organisk materiale - Overfodring og ophobning af uomsat organisk materiale pga. ringe filtereffektivitet.
 • Dårlig cirkulation i akvariet. Døde områder i akvariet gør at planter i disse områder ikke kan vokse ordentligt fordi der ingen næring er tilstede, og intet nyt bliver tilføre via cirkulationen.
Bekæmpelse:

 • Dosér Nitrat. Dosér op til 5ppm og vedligehold dette niveau. Dette er for planternes skyld, og for at hjælpe dem igang, ikke for at slå Cyanobakterien direkte ihjel.
 • Tilføj hurtigtvoksende planter. Disse vil hjælpe med at udkonkurrere Cyanobakterien.
 • Mørklægning. Cyanobakterien kan ikke klare en længerevarende mørklægning. 4 dages total mørklægning bør tage livet af Cyanobakterien. Før man begynder på dette så fjern al synlig Cyano, sæt en luftpumpe til akvariet. Efter de 4 dage, så lav et stort vandskifte, hav gerne friske hurtigtvoksende planter parat, og fjern luftpumpen. Nogle mener at Ceratophyllum demersum og Egeria densa udskiller antibiotiske stoffer, og derfor skulle kunne hjælpe med at bekæmpe Cyano.
 • Kemisk krig - Tetra Aquasafe, Flourish Excel, EasyCarbo kan bruges. Brug en kanyle eller lignende til at pletbehandle algen. Døde områder fjernes manuelt.
 • Antibiotika - Ikke en mulighed der findes i Danmark, men som er brugt i USA og andre steder. F.eks. Erythromycin og Maracyn. Disse skader ikke planter.

 • Brintoverilte behandling. Smør Brintoverilte på de inficerede dele.

 • Hæv cirkulationen i akvariet.
 • Fælles for alle er at du skal fjerne dødt materiale løbende, og gerne foretage flere vandskifte. Når og mens Cyanobakterien dør vil det begynde at rådne, og dette vil drastisk sænke O2 indholdet i akvariet, hvilket igen hæmmer de bakterier der omdanner nitrit og ammonium om til nitrat.
 • Fjern løbende inficerede og skadede blade, da disse lækker næring som Cyano potentielt kan bruge til at vokse.Et muligt forløb for at fjerne Blå Grøn alger kunne være som følgende:

 1. Foretag et 50% vandskifte, hvor du samtidig støvsuger/fjerner så meget af algen som muligt. Genfyld akvariet.
 2. tilføj ca. 2 gram KNO3 pr. 80 Liter vand i akvariet.
 3. Sæt en luftpumpe til at boble lige så stille.
 4. Sluk lys & CO2 og mørklæg akvariet 100%.
 5. Vent TÅLMODIGT i 4 dage, uden at kigge og derved lade lys slippe ind.
 6. Fjern luftpumpen, tænd lyset, genstart CO2.
 7. Foretag endnu et 50% vandskifte. Der bør nu ikke være alger at se, men er der rester, så sørg for at få dem suget ud.
 8. tilfør igen ca. 2 gram KNO3 pr. 80 Liter
 9. oprethold en ordentlig næringstilførsel. Dvs. en fortsat tilførsel af KNO3 og de andre næringsstoffer.CladophoraCladophora er en hård alge at slippe af med. Den danner grønne, tætte, nærmest moss lignende måtter der ynder at filtrere sig ind i hvad det kommer i nærheden af. Cladophora minder mere om vores almindelige planter end de andre typer alger. De er næsten umulige at udkonkurrere rent næringsmæssigt,
Nogle forbinder denne uønskede alge med algekuglen Aegagropila linnaei, men det ikke den samme art. Det kan du se på billederne heruder.

cladophora01 cladophora02
Herover ses den Cladophora art
vi prøver at udgå i akvariet
Herover er det Aegagropila linnaeicladophora03cladophora05cladophora04


cladophora06Årsager:


 • Ustabil CO2 niveau.
 • Pludselig forøgelse af ammonium.
 • ?Bekæmpelse:

 • Manuelt fjern så meget som muligt. Cladophora vokser for det meste i klumper, og er derfor nogenlunde nem at fjerne manuelt. Dog skal man ikke regne med at den så er væk, men man kan løbende fjerne ny vækst.
 • Brintoverilte behandling. Smør Brintoverilte på de inficerede dele.
 • Forøg cirkulation og CO2 og derved skab mere favorable omstændigheder for planterne, samtidig med at du manuelt bekæmper algen.
 • Klip planter der er inficerede, klip gerne lidt ekstra for at få det hele med.
 • Tænk på algen som en mos, og bekæmp den på samme måde.
Diatomer - Brun alger - Kiselalger
Diatomer ses ofte i akvariet som en omgang brun, mudret snask der dækker alt. planter, sten, rødder og teknik.
Brunalger ses meget sjældent i veletablerede akvarier.
Brunalger kommer ikke KUN i akvarier med lavt lys, men som alle andre algetyper viser de sig hvis der er en ubalance i akvariet.

diatom01diatom04diatom03


diatom02diatom05diatom06

diatom08
diatom06


Årsager:

 • Ny etableret akvarium - Her får du meget tit brunalger. De kommer fordi bakteriekulturen i akvariet og filteret endnu ikke er etableret.
 • Ophobning af silikater (SiO2) skulle forårsage brunalger.
 • Lysstofrør der er udtjente og en ikke udsender lys planterne kan bruge kan være en del af en årsag til disse alger.

Bekæmpelse:

 • Tid - Giv bakteriekulturen i akvariet og filteret tid til at etablere sig, og lad brunalgen optage ophobning af silikater.
 • Fjern algen manuelt ved at skrabe og suge algen ud.
 • Brug algespisere - Otocinclus og Neritina snegle er gode til at spise diatomalger. Disse spiser også andre typer alger.
 • Periode med kraftigt lys skulle også kunne bekæmpe denne alge.
 • Diatomfilter - et diatomfilter er et filter hvor man hælder kiselalge-skaller i, og lader det cirkulere i en spand. Derefter flytter man det direkte over i akvariet uden at bryde cirkulationen af vandet. Disse kiselalger sætter sig på en filterpose, og filtrerer ALT fra.
Grønne støvalger - GDA

Grønne støvalger er en plettet, støvet grøn film der dannes på overfladen af akvariets glas, og i ekstreme tilfælde kan dække hele ruden i et tykt lag. Det kommer via sporer, og sætter sig umiddelbart ikke på planter eller andre dekorationsgenstande. Metoden med at skrabe algen væk fra ruden virker kun meget meget kortvarigt. Sporene vil rent faktisk svæve rundt i akvariet, og langsomt fæstne sig selv igen på ruden efter en 30-90minutter.
Man kan foretage vandskift lige efter at have skrabet algen væk, for at fjerne dele af kulturen.
gda04gda03gda01


gda02Efter endt behandling og rengøring

Årsager:

 • Det vides ikke med sikkerhed hvad der fremprovokerer disse alger, men algerne er glade for kraftigt lys. De kommer altid fra sporer.

Bekæmpelse:

 • Tid - Det menes at hvis man lader denne alge være, uden at skrabe den væk eller andet, i ca. 20 dage, så vil algen have udlevet sin livscyklus og vil dø af sig selv. Herefter skrabes diverse rester væk, og en god rensning af akvarium & pumpe, plus vandskifte tilrådes.
 • Diverse algespisere kan også hjælpe, men vil ikke være i stand til at fjerne denne alge.Grønne pletalger - GSA - Choleochaete orbicularis


Grønne plet alger ses ofte på glasset af akvariet når der begynder at blive for langt imellem vandskifte, eller når en doseringsrutine ikke er tilstrækkelig. Grønne pletalger ses også på gamle blade hos planter som Java bregner, Anubias, Cryptocoryner & Bolbitis. Algen er en lille rund grøn plet der sidder meget godt fast på glas og blade.
gsa01gsa04gsa03

gsa03

Årsager:

 • Næsten eksklusivt på grund af for lavt Fosfat Niveau.
 • Lav CO2 og cirkulation hæmmer planterne, og giver algen bedre vilkår.
 • Foretrækker direkte og kraftigt lys.


Bekæmpelse:

 • Skrab algen af glasset - Brug et barberblad eller lignende for at fjerne algen fra glasset.
 • Dosér Fosfat - Anbefalet niveau 0,5-1,5ppm.
 • Algespisere - Neritina snegle tager denne alge og fjerner den både fra blade og fra glasset.. Otocinclus og lign. kan måske hjælpe. Garra arterne er en ny "opdagelse" og menes også at kunne tage algen.
 • Sørg for at de langsomtvoksende udsatte planter står i delvis skygge for at mindske risikoen for at algen sætter sig på bladene.


Håralger
Håralger består af lange grønne filamenter der omkring 4-6xm i længden, nogle gange længere. Tit ses det viklet ind i fintløvede planter og mos, man ser dem også tit voksende udfra langsomtvoksende planter, fætnet i grunset, eller dekorationsmaterialet.
Algen ses også tit klasket sammen klumpvis når der er god strøm hvor algen er.
Algen er grågrøn af farve.
Disse håralger dyrkes også af nogle akvarister som supplement til fiskenes diæt.

hairalgaehairalgae02
hairalgae03


Årsager:

 • Nogle mener at håralgen kommer hvis man holder et for højt niveau af jern i akvariet. Dette er dog ikke helt undersøgt ordentligt. Tilførsel af ekstra jern i et akvarium der allerede kører mindre end optimalt vil med stor sandsynlighed fremprovokere håralger, men at det direkte er relateret til Jern er uvist.
 • Lavt CO2 niveau - planterne mistrives, algerne får chancen!
 • Eventuelt forårsaget af forhøjning af ammonium. Evt. fra døde fisk, overfodring & stoppet filter.

Bekæmpelse:

 • Manuel bekæmpelse - Fjern synlige håralger med en tandbørste eller lign. værktøj.
 • Vedligehold en ordentlig vandskifte rutine - Ugentlige vandskift på 25-50% alt efter akvariet.
 • Få næringsbalancen rettet til, få planterne i god vækst, og bliv ved at hive algen ud, gør livet surt for den!
 • Algespisere tager denne alge.
 • Ryd op i akvariet, rens filteret, nedsænk fodermængden.


Grønt Vand -Euglaena:
"Grønt vand" er en fritsvævende encellet organisme, der indeholder klorofyl a & b plus karatenoider, hvilket giver dem deres grønne farve, men de er ikke planter. Der findes over 40 slæger og over 1000 arter indenfor Euglenoid familien, og er en af de mest talrige livsformer på jorden, og er en meget vigtig del af fødekæden. Bare ikke i vores akvarier!
Der er ikke meget tvivl når man har grønt vand, beskrivelsen siger nærmest sig selv. Vandet bliver tåget, tit med et grønligt skær, og det bliver kun værre. Denne type alge er ikke helt dum. Den er faktisk ret smart. Den opstår tit pga. ammonia/ammonium i vandet, kombineret med fosfat, og lever af disse næringsstoffer. Algen forbruger hurtigt disse næringsstoffer, og så skulle man synes at den ender med et problem, men algen skifter blot over til nitrat, og forbruger alt hvad den kan komme i kontakt med, løber den tør for dette, så skifter den igen, jern, mikronæringsstoffer osv. Den vil altid finde noget at leve af. I teorien bør algen så selv fjerne det problem der skabte den, men algen bliver ved med at overleve, måske fordi de alger der dør, giver næring til nye.
Grønt vand skal ikke forveksles med mælkehvidt vand der forårsages af en bakterie.
gw01gw02

Årsager:

 • Opstart af akvariet - Grønt vand kan opstå kort efter at akvariet er startet op, og akvariet ikke har en bakteriekultur der kan tage hånd om algen.
 • Ustabil næringsbalance
 • Tilførsel af fiskemedicin - Mange typer medicin til fisk slår bakterier ihjel, og påvirker derved også hele balancen i akvariet. Dette kan være nok til at udløse grønt vand.
 • Ammonium - For meget roden rundt i bundlaget kan frigive en masse ammonium og andre næringsstoffer, og dette kan nemt fremprovokere grønt vand.

Bekæmpelse:

 • Mørklægning. Sluk al lys, pak akvariet ind i plastik, og vent 5 dage. Dine planter bør have reserver nok til at overleve, men vil måske ikke være alt for kønne lige efter. Husk at skifte godt med vand efter mørklægningen, da du vil have en masse døde alger i akvariet.
 • Diatom filter
 • UV filter - alle levende organismer der bliver pumpet igennem et UV filter vil blive slået ihjel, hvilket renser vandet. Et UV filter kan dog også ødelægge chelateringen af mikronæringsstoffer, så dette skal kun bruges som behandling, og ikke køre i akvariet altid.
 • Dafnier er en naturlig og effektiv kur. Et fintmasket net hvor dafnierne ikke kan slippe ud af, ned i baljen, og dafnierne vil fjerne problemet for dig.
 • Pilegrene skulle også kunne hjælpe med grønt vand. Friske tynde (0,5-1cm) kviste fra et 1-2 år gammelt træ plantes i bundlaget, så en del af kvisten stikker et par centimenter op over vandet. Efter nogle dage vil kvistene begynde at sætte rødder, og herefter skulle det grønne vand begynde at forsvinde. Herefter fjernes kvistene igen.
 • Sørg for at finde ud af hvad der skabte problemet fra starten af, så du kan undgå problemet senere.

Note: Der findes også kemiske produkter der skulle kunne fjerne eksempelvis grønt vand, men effekten er tvivlsom, og nogle har oplevet at det kan skade fisk ved at indholdet af disse væske man hælder i kan sætte sig i fiskenes gæller i længere tid, hvilket giver andre fiskesygdomme chance for at gøre skade.


Staghorn - Skægalge
Navnet Staghorn er taget direkte fra det Engelske. Grunden til at det hedder Staghorn på engelsk, er at algen minder om en buks gevir. Det danske navn er Skægalge, men det engelske har næsten helt overtaget. En af grundene kan være at der har været en del forvirring om hvilke navne høre til hvilke alger f.eks. kaldes penselalger nogle gange skægalger, og sikkert omvendt, og det skaber forvirring.
Skægalgen er en grov, forgrenende alge der vokser ud fra et punkt. Den fæstner sig for det meste på kanten af blade, og på udstyr. Tit sidder skægalger kun på bestemte 'favorit' steder hvor forholdene er lige som den vil have dem, tit i nærheden af lyset. Det er ikke en specielt hurtigt voksende plante, og den er mulig at fjerne manuelt med lidt tålmodighed.
Farven er en sygelig grågrøn, sommetider hvidlig.

staghorn01
staghorn02staghorn04
staghorn03

Årsager:

 • Ustabil næringsbalance. Skægalgen kommer tit hvis der opstår ammonium i akvariet. Dette kan ske ved at rode for meget i bundlaget.
 • Lavt CO2 niveau
 • dårlig cirkulation, specielt når filteret kører for dårligt pga. forstoppelse
 • overfodring af fisk leder til højere niveau af fosfat, ammonium og andet der kan gavne algen.

Bekæmpelse:

 • Få styr på vandskifte. 25-50% pr. uge
 • Hæv og stabiliser CO2 niveauet for at få gang i planterne. De vil så udkonkurrere algen.
 • Klorin behandling
 • Check din gødningsrutine
 • Fjern algerne manuelt. F.eks. med en tandbørste, sørg for at få fæstnepunktet med.
 • Det er observeret at fisken 'lampeøje' - Aplocheilichthys normani spiser denne alge.

Trådalger

thread01

Trådalger minder meget om håralger. De findes tit voksende sammen, men trådalger er længere, og mere individuel. Den vokser ikke i de samme store kolonier. Trådalger bliver op til 30cm lange. De er nemme at fjerne, enten med en blomsterpind, hvor du vikler algen rundt om, og ruller den op ligesom spaghetti, eller med en tandbørste.

Årsager:

 • Lav CO2
 • ammonium ophobning - tit pga. for meget roden i bundlaget samt dårlig cirkulation.

Bekæmpelse:

 • Fjern manuelt, så ofte som muligt. Forstyrrelser virker til at genere algen.
 • Hæv CO2 niveauet, hvis det ligger i den lave ende. Stabiliser tilførslen hvis der bruges gæranlæg
 • Nedsæt dosering af mikrogødning, hvis der doseres højt, og væksten ikke er tydelig.
 • Odessa barben spiser denne alge. Caridina multidendata & Sort Molly spiser den også.
 • Pletbehandling eller overdosis af Easy Carbo - doser op til 3 gange den anbefalede mængde skulle have en effekt, men gør det med varsel, da Easy Carbo også kan være giftig for fisk, rejer, bakterier og andet liv i akvariet.Pelsalge - Oedogonium sp.


pels01
pels04
pels02
pels03

Pelsalger er nogenlunde nemme at kende. De er grønne, de sidder ofte på bladkanter, på sten eller rødder, i tætte klaser og er ofte nem at skrabe af, dog får man sjældent det hele med, og algen kan komme igen.
Den har en grøn farve, men kan også syne grålig hvis den vokser individuelt, altså 'før' den begynder at danne en koloni.
Længde 0,5-3cm & blød at røre ved.
Nogle er glad for algen, og bruger den som supplement til fisk, eller direkte som dekoration på træ, sten og andet. Algen kan blive rigtig flot, men den kan være svær at styre. Bedst som man synes det går rigtig godt, så kan de pludselig eksplodere ud i akvariet.

Årsager:

 • Næringsbalancen - Mulig overdrevet ophobning af Nitrogen, Fosfat og Jern. Gå efter niveauer omkring Nitrat (10-20ppm), Fosfat (0.5-2ppm), Kalium (10-20ppm), Calcium (10-30ppm), Magnesium (2-5ppm), Jern (.1ppm).
 • Lav CO2 Niveau.
 • Muligvis for lang lystid.


Bekæmpelse:

 • Hæv CO2 - Sørg for et niveau omkring 25-30mg/l. Dette er igen for planternes skyld, og ikke fordi det slår algerne ihjel.
 • Algespisere - Caridina multidendata, Sort Molly, Otocinclus sp., Odessa barben spiser algen.
 • Pletbehandling (EasyCarbo i en sprøjte, og dosér direkte på algen) eller overdosis af Easy Carbo - eller direkte dosering op til 3 gange den anbefalede mængde skulle have en effekt, men gør det med varsel, da Easy Carbo også kan være giftig for fisk, rejer, bakterier og andet liv i akvariet.


Spirogyra sp. - Slimalge

Spirogyra er en irriterede tilbagevendende alge, der er svær at få has på. Den ligner trådalger, og håralger, men er mere slimet. Den er grøn i farven, forgrener sig ikke, vokser hurtigt, danner store filtrede klaser, og nyder samme forhold som vores planter.
Spirogyra ses tit samlet blandt blade og vokser ud i lange tråde. Disse tråde kan nemt fjernes med tandbørste eller blomsterpind, hvilket er en af de eneste gode ting ved denne alge.

spirogyra03

spirogyra04spirogyra01


spirogyra02spirogyra05

Årsager:

 • Spirogyra viser sig ofte 1-2 uger efter at du har gjort noget du ikke skulle. Tit er det roden rundt i bundlaget, eller en ubemærket død fisk. Ammonium er årsagen.

Bekæmpelse:

 • EasyCarbo(Glutaraldehyde) har vist sig ingen effekt at have i tilfælde hvor det er afprøvet. Om dette er fuldt ud gældende, må være op til den enkelte af efterprøve, men de personer der har forsøgt har ikke haft held.
 • 3 dages mørklægning. 50% vandskifte hver dag i de 3 dage. Derefter normal dosering af Excel, dosering af gødning, og manuel bekæmpelse.
 • God filterhygiejne - Sørg for at få dit filter renset ofte i en periode.
 • Kører du med kraftig dosering af næring, så prøv at skær ned, f.eks. 25% i en periode. Dette har hjulpet for nogle. Dog skal du selvfølgelig stadig holde øje med planterne og eventuelle næringsmangel symptomer, og hæve doseringen hvis du ser tegn på næringsbrist.

Mælkehvidt vand - Bakterieopblomstring


milky001milky002

Årsager:

 • En bakterieopblomstring kan opstå af mange årsager. Højst sandsynligt er dit akvarium ny opstartet. Har dit akvarium kørt i lang tid, er dit problem sikkert ikke en bakterieopblomstring, men nærmere Grønt vand.


Bekæmpelse:

 • Vent og se om det ikke går i sig selv. Tit vil filteret tage opblomstringen som det får opbygget en naturlig biologisk balance.
 • Hvis muligt, så skift filteret ud med et filter der allerede har opbygget en naturlig balance og bakteriekultur. Alternativt så lån et par liter filtersnask fra en anden venlig akvarist.
 • Et UV filter er meget effektivt mod denne bakterieopblomstring, og du vil se resultater hurtigt. Husk at UV strålerne vil ødelægge mikronæringen i vandet.

Selvom brugen af et UV-filter ikke er helt efter manges smag, så må man indrømme at det er effektivt.
Herunder ses et forløb, hvor et UV-filter er blevet sat på den tilsyneladende umulige opgave med at fjerne denne bakterieopblomstring.

milky003milky006


milky005milky004
algeskema


Resourcer og billede copyright

Bernd Kaufmann - Aquamax.de
Kris Weinhold - Guitarfish.org

Dusko Bojic - http://www.aquariumalgae.blogspot.com/
ghanzanfar Ghori