Vandsøjlen er, ved brug af  EI, altid fyldt med den næring der er så vigtig for planterne.

Dette er en Estimativ metode; måling af specifikke optagelsesrater er ikke nødvendig, og brugen af testsæt er overflødig. EI forsyner akvariet med et overskud af næringsstoffer der hjælper med at forebygge enhver næringsmangel, og lader planterne vokse uhindret.

De fleste algerelaterede problemer kommer pga. mangel på næring, og ikke pga. for højt næringsindhold ( Ammonium/NH4+ er dog undtagelsen.)


Basalt set går det ud på at du tilsætter en let overdosis af næringsstoffer, for at forhindre at planterne begynder at udvise mangler, og vedligeholder balancen ved at foretage større vandskift hver uge, for at forhindre ophobning af næringsstoffer. Dette betyder at du kan opretholde dine planters næringskrav, uden brug af testsæt, og næringsmålinger.


Vandskiftet tager generelt den samme tid, da du bruger samme tid på at finde vandslangen frem, og gøre klar. Eneste forskel er tiden det tager ekstra for at tømme ca. 50% ud, i stedet for f.eks. 25%.


Metoden du gør alt dette på, er meget enkel. Hver dag (2-3x om ugen, for akvarier med lavt lys) doserer man gødning, og gødningen optages af planterne. Siden denne metode er estimativ, kan vi tilsætte gødningen efter et sæt generelle retningslinier, tilpasset vores eget akvarie.(Se nedenfor for doseringssystem.) Sidst på ugen udfører man et 50% vandskifte for at ”nulstille” gødningsværdien der er blevet tilført i løbet af ugen. Så gentager man doserings systemet. Akvaristen kam udføre større vandskifte (som gør gødningsestimeringen mere præcis), eller mindre vandskift, men guidelinen er ca. 50%.


De primære Makronæringsstoffer er Nitrat [N], Fosfat [P], Kalium [K], og Mikronæringsstofferne bliver leveret gennem f.eks. Tropica’s Mastergrow (TMG), Plantex CSM+B, og lign. Jern [Fe] kan også suppleres hvis nødvendigt.


Det Estimative Doserings System fungerer bedst i et tæt beplantet akvarie, med højt lys.

(0,5-0,8+ Watt pr. Liter(WpL). Eksempel; 4*54WT5 rør = 216W / 325L =0,66WpL.)

Imidlertidigt er EI ikke begrænset til akvarier med kraftig belysning. Begrænsede mængder gødning kan doseres hvis man har mindre kraftig belysning, altså lysstyrke under 0,5WpL. Derudover kan man nøjes med at dosere et par gange om ugen.


Generel Doserings Guideline til tæt beplantede akvarier, med høj belysning.

35 - 65L akvarier:
+/- 1/8 tsp KNO3 [N] 3x om ugen.
+/- 1/32 tsp KH2PO4 [P] 3x om ugen
+/- 1/32 tsp K2SO4 [K] 3x om ugen
+/- 1/32 tsp (2ml) TMG, eller anden mikronæring, 3x om ugen
50% Ugentlig vandskifte


65 - 150L akvarier
+/- 1/4 tsp KNO3 [N] 3x om ugen
+/- 1/16 tsp KH2PO4 [P] 3x om ugen
+/- 1/16 tsp K2SO4 [K] 3x om ugen
+/- 1/16 tsp (5ml) TMG, eller anden mikronæring, 3x om ugen
50% Ugentlig vandskifte


150 - 230L akvarier
+/- 1/2 tsp KNO3 [N] 3x om ugen
+/- 1/8 tsp KH2PO4 [P] 3x om ugen
+/- 1/8 tsp K2SO4 [K] 3x om ugen
+/- 1/8 (10ml) TMG, eller anden mikronæring, 3x om ugen
50% Ugentlig vandskifte


230 - 300L Akvarier
+/- 3/4 tsp KNO3 [N] 3x om ugen
+/- 3/16 tsp KH2PO4 [P] 3x om ugen
+/- 1/4 tsp K2SO4 [K] 3x om ugen
+/- 1/4 tsp (15ml) TMG, eller anden mikronæring, 3x om ugen
50% Ugentlig vandskifte


300 - 380L Akvarier
+/- 1 tsp KNO3 [N] 3x om ugen
+/- 1/4 tsp KH2PO4 [P] 3x om ugen
+/- 1/4 tsp K2SO4 [K] 3x om ugen
+/- 1/4 tsp (20ml) TMG, eller anden mikronæring, 3x om ugen
50% Ugentlig vandskifte


380 - 475L akvarier
+/- 1 1/2 tsp KNO3 [N] 3x om ugen
+/- 1/2 tsp KH2PO4 [P] 3x om ugen
+/- 1/2 tsp K2SO4 [K] 3x om ugen
+/- 1/2 tsp (30ml) TMG, eller anden mikronæring, 3x om ugen
50% Ugentlig vandskifte


Eksempel på Doserings Skema til 110L Akvarie

EI optimale områder.

CO2 område 20-30 Parts Per Million (ppm)

NO3 område 5-30 ppm

K+ område 10-30 ppm

PO4 område 1.0-2.0 ppm

Fe 0.2-0.5ppm eller højere

GH område 3-5 degrees ~ 50ppm eller højere

KH område 3-5Hvor kan man købe gødning?

Her i Danmark er vi ikke så heldige at have adgang til uanede mængder Nitrat(KNO3) da det desværre også kan bruge til at lave eksplosiver. Derfor er det lidt en opgave at finde en leverandør. Det nemmeste er at forhøre sig omkring hos andre akvarister.

Gødning i pulverform kan købes via  akvarieplanter.dk, via bestilling@akvarieplanter.dk eller en af de andre links på siden. Alle behov kan dækkes ved at købe den gødning der sælges, både i løsform, og i prøvepakker.


1 Kg af de forskellig pulver varer ca. 1 år.

Plantex CSM+B (Mikronæring)
Potassium Nitrate KNO3 (Nitrat)
Monopotassium Phosphate KH2PO4 (Fosfat)
Potassium Sulphate K2SO4 (Kalium)


Extra Note:

At forsyne planterne med en optimal CO2 mængde af ca. 30ppm er nødvendigt, for at sikre optimal vækst. Hvis algeproblemer opstår, så fjern alle synlige alger, og alle algeinficerede blade, check CO2 niveauet, og evt. Nedsæt lystiden og perioden.

Tilsætning af gødning i pulverform er helt fint. Mange doserer direkte i akvariet, eller opløser det evt. i f.eks. en kop med vand fra akvariet. Har man Plantex CSM+B som sin mikrogødning, er det nemmeste at opløse pulveret i en standard flaske, som f.eks. en gammel TMG flaske på 500ml. 1tbs i 250ml er lig med 20ml eller 1/4tsp. Plantex CSM+B i pulverform. Normalvis opbevares væskeblandingen i køleskabet, eller et andet køligt sted, for at forhindre at der kommer mug. Man kan med fordel bruge destilleret vand, for at mindske risikoen for mug.

Små måleskeer (1/16-1/4tsp, 1/2-1/1 tbs) kan købes mange steder. Isenkræmmere, Storcentre, Bilka, og lign. steder, men man behøver nødvendigvis ikke være heldig første gang. De er ikke altid lige lette at opdrive.

Holder man sig til et godt Doserings Skema, vil planterne stortrives til glæde for akvaristen.